QUÈ ÉS LA PLANIFICACIÓ

Per què una PLANIFICACIÓ DE L'ENTRENAMENT...

La planificació és un procés que hem de seguir per assolir objectius concrets en uns terminis i en etapes definides, partint del coneixement i de l'avaluació científica de la situació d'origen i utilitzant de manera racional els mitjans naturals i els recursos humans disponibles.

Hem de tenir en compte: la descripció de l'esportista, la previsió de la temporada, l'organització dels entrenaments i el disseny de les sessions, a més es necessita fer ús de mecanismes de control que ens permetin modificar i adaptar encara més tots els factors per assolir els resultats desitjats en la competició esportiva.

La posada en marxa del procés de planificació, exigeix: partir d'una avaluació prèvia de les capacitats del subjecte; establir uns objectius amb una seqüenciació temporal; dissenyar un programa racional d'entrenaments; determinar uns mitjans de control; executar el pla d'acció prèviament dissenyat i avaluar el resultat final del procés.