CONTACTAJordi Pàmies Carrión

Llicenciat en Educació Física. Entrenador Nacional d'Atletisme. Col.legiat 10722