ACTIVITAT FÍSICA I SALUT

Practicar activitat física moderada de manera regular és una eina efectiva de pervenció primària, secundària i terciària que presenta pocs efectes negatius sempre que es dugui a terme amb el control i la supervisió adequades. Tothom pot millorar o mantenir la seva salut si practica activitat física adaptada a les seves característiques i necessitats. De fet, el pitjor risc de l'activitat física és no practicar-ne.

Tots els estudis duts a terme fins a aquest moment demostren i confirmen els beneficis que suposa la pràctica diària d'un estil de vida actiu.

Cada cop són més elevades les despeses sanitàries pel que fa al tractament de les malalties cròniques. L' augment progressiu de l'esperança de vida afavoreix una més alta incidència i prevalença de malalties cròniques i, en conseqüència, l'augment de la despesa sanitària. L'exercici físic, juntament amb altres hàbits de vida saludable representa un dels elements principals que ens pot permetre actuar en tots els vessants per fer front a aquestes malalties (preventiu, terapèutic i millora de la qualitat de vida).

Des de l'equip EPE també oferim els nostres serveis per aquella gent que vulgui gaudir d'una vida més saludable.

Nosaltres estem preparats per ajudar a la gent amb patologies tant diverses com: aquelles que afecten el sistema cardiovascular, respiratori, locomotor, endocrí, obstetrícia i ginecologia, neuropsicologia i d'altres que no s'engloben dins d'aquests apartats.

Com ho aconseguirem?

Primer de tot tenint molt clar quina patologia es pateix i en quin grau. A partir d'això nosaltres valorem quines són les capacitats físiques que s'han de treballar (força, resistència, velocitat, flexibilitat) o d'altres com coordinació, educació postural etc..

Quan ja tenim les modalitats seleccionades ens marquem un objectiu. Assolint l'objectiu aconseguirem que aquella persona hagi millorat en qualitat de vida i en benestar personal.

Després de marcar-se l'objectiu és on els professionals de l'activitat física preparen el tipus de treball i la càrrega d'exercici (volum, intensitat, freqüència i repeticions).

Aquí us mostrem el nostre catàleg de patologies que podem treballar mitjantçant l'exercici físic.

EXERCICI FÍSIC PER A LA SALUT

Aparell circulatori

 arítmies

 cardiopatia isquèmica

 hipertensió arterial

 insuficiència cardíaca

 malaltia vascular perifèrica

 persones portadores de marcapassos cardíac

 valvulopaties


Aparell respiratori

 Asma

 Fibrosi quística

 Limitació crònica de flux aeri


Aparell locomotor

 Amputacions

 Artritis/artrosi

 Artritis idiopàtica juvenil

 Cervicàlgia

 Escoliosi

 Fibromiàlgia

 Lesions lligamentoses del genoll

 Lesions lligamentoses del turmell

 Lesions tendinoses

 Lumbàlgia

 Osteoporosi

 Persones portadores de pròtesi articular

 Síndrome de fatiga crònica


Sistema endocrí

 Diabetis

 Dislipèmia

 Hipotiroïdisme / hipertiroïdisme
 obesitat


Obstetrícia i ginecologia

 Embaràs

 Menopausa


Neuropsicologia

 Ansietat
 Cefalea

 Esclerosi múltiple

 Malaltia de Parkinson

 Trastorns de la conducta alimentària


Altres

 Al•lèrgia alimentària

 Càncer

 Incontinència urinàriad'esforç

 Sida

 Trasplantaments