3 de març 2010

LES CLAUS DE L'ÈXIT

L'èxit va més enllà d'aconseguir un títol o de millorar una marca personal, perquè per nosaltres aconseguir l'éxit significa primer de tot disfrutar de l'activitat física i l'esport.

Però això no vol dir que haguem de deixar de banda molts altres aspectes que van agafats de la mà de l'esport com són: l'alimentació, la planificació i el descans.

* ALIMENTACIÓ equilibrada + esport adequat = BONA SALUT

A més, l'alimentació marca la nostra capacitat d’afrontar el dia a dia i totes les sessions d'entrenament amb la major vitalitat i energia.

* PLANIFICACIÓ.

* DESCANS.  Per tal d’assolir la sobrecompensació, la càrrega d’entrenament ha de ser adient en volum (temps, distància...) i intensitat ( ràpid, lent, fort ,fluix...) per tal de provocar una situació d’alerta, de desgast, al nostre cos.
Però alhora cal tenir molt en compte que el nostre cos requereix un període de recuperació de la càrrega aplicada (DESCANS), doncs si no es deixa prou temps per tal que l’organisme surti de l’estat de shock el podem estar abocant al sobreentrenament.

EN RESUM:

- L'alimentació ha de ser específica a la carga d'entrenament.

- Les càrregues han de ser adequades en volum i intensitat en funció del nivell de l'esportista, i aumentar seguint una progressió lògica.

- Cal intercalar períodes de recuperació/descans per obtenir la millora del rendiment.